Segmentale massage

In het menselijke lichaam bestaan er samenhangende structuren die zijn samengesteld uit een ruggenmergsegment, een ruggenmergzenuw, een inwendig orgaan, een of meer spieren, één of meer botten, en een huidzone.

Een voorbeeld hiervan is dat bij hartklachten vaak uitstraling van pijn naar de linkerarm ontstaat. Ons lichaam is dus eigenlijk opgebouwd uit segmenten.
Bij klachten worden de huidzones en spieren van het bijbehorende segment op een speciale manier behandelt waardoor het evenwicht hersteld kan worden.

Segmentale massage is een diepte massage die bestaat uit vrij stevige handgrepen (die uiteraard aangepast worden aan de conditie van de client) en klassieke massage. Segmentale massage maakt het onderhuidse bindweefsel weer los, waardoor de storing verdwijnt. Door prikkeling van de zones kan een inwendig orgaan gunstig worden beinvloed.

Effect:
• verbetert de doorbloeding in het gemasseerde weefsel
• voert de opgestapelde afvalstoffen af
• heft blokkades op
• verbetert de orgaanwerking, o.a. spastische darm
• versoepelt de spieren wat een kalmerende en rustgevende werking geeft
• verbetert de gemoedstoestand